Salesforce

Plně cloudové CRM, poháněné důvěryhodnou platformou Einstein 1, pomáhá být produktivnější a zvyšovat loajalitu zákazníků.

Transformujte váš prodejní cyklus

Salesforce je CRM (Customer Relationship Management) platforma, která efektivně usnadňuje správu vztahů se zákazníky a podporuje obchodní procesy. Poskytuje komplexní nástroje pro sledování a správu kontaktů, obchodních příležitostí a kampaní. Salesforce umožňuje centralizované uchovávání informací o zákaznících a transparentní sledování interakcí s nimi. Díky svým pokročilým funkcím a adaptabilitě je Salesforce nejen silným nástrojem pro zlepšení prodejního procesu, ale také umožňuje automatizaci a optimalizaci obchodních operací.

Pro jaké služby využíváme salesforce

S rozšířenými funkcionalitami této platformy získáte lepší analýzy pro kvalitnější predikce zákaznického chování a optimalizaci marketingových kampaní. Větší možnosti práce s mobilními aplikacemi také zlepší dostupnost a reaktivitu v terénu. CRM systém Vám nabídne rozšířené možnosti reportingu a dashboardingu poskytující hlubší vhledy do výkonnosti obchodních týmů a efektivity marketingových aktivit.

Pomocí Einstain enginu budete moci komunikovat s AI poháněnými chat-boty, vyvíjet prediktivní modely bez hluboké znalosti programování a zaměstnancům umožní automatickou interpretaci dat a pochopení souvislostí pro rozhodování na základě dat.

Salesforce nabízí neomezenou souběžnost díky své výkonné a škálovatelné architektuře. Více uživatelů může efektivně pracovat současně na stejných datech, což zvyšuje flexibilitu a produktivitu. Automatické škálování zajišťuje optimální výkon i v době zvýšené zátěže.

Bezpečnost je prioritou Salesforce a splňuje nejvyšší standardy pro ochranu firemních dat. S využitím moderních technologií, jako je šifrování a správa klíčů pomocí Amazon CloudHSM, je zajištěna bezpečnost a integrita citlivých informací.

Salesforce je navržen s důrazem na výkon a efektivitu. Bez ohledu na to, zda pracujete se strukturovanými nebo semi-strukturovanými daty v různých formátech, Salesforce poskytuje optimální výkon a flexibilitu. Je schopen zpracovávat a analyzovat data bez závislosti na konkrétní databázi nebo big data platformě.

Intuitivní webové rozhraní a uživatelsky přívětivé prostředí dělají Salesforce přístupným i pro méně zkušené uživatele. Rychlé nastavení a snadné učení umožňují bezproblémovou integraci platformy do firemního prostředí. Navíc Salesforce poskytuje jednoduché propojení s dalšími nástroji, jako jsou vizualizační nástroje (např. Tableau nebo Power BI) a ETL / analytické nástroje (např. Matillion a Alteryx), což umožňuje rychlé vytváření datových toků od zdroje až po vizualizaci.

Pro jaké služby salesforce využíváme?

Data v Cloudu

Flexibilní, agilní a jednoduše škálovatelná analytika je základem každé rychle se rozvíjející společnosti.

Business Intelligence

Analýza, interpretace a prezentace dat za účelem provádění důležitých byznysových rozhodnutí.

Správa vztahů se zákazníky (CRM)

Automatizace prodejních procesů

Marketingová automatizace

Řízení projektů a spolupráce

Výhody platformy salesforce

Propojení marketingu a prodeje

Propojuje je na úrovni dat, díky čemuž je možné celý proces automatizovat a umožnit personalizovanou komunikaci. To zlepšuje efektivitu a úspěšnost celého obchodního procesu.

Sdílení informací

Jedno místo pravdy. Sdílejte s kolegy automaticky generované informace a poznámky o vašich klientech.

Integrace vizuální analytiky

Rychlé a inteligentní rozhodování s vizualizacemi dat v Tableau, podporovanými umělou inteligencí. Jednoduché výstupy přímo v Salesforce umožňují rychlou analýzu dat, zatímco automatizovaná upozornění varují před atypickými trendy a na nové příležitosti.