MEZINÁRODNÍ STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)

Základní fakta

Klient: česká pobočka jedné z velkých pojišťovacích institucí v Evropě

Technologie: MS Azure, MSSQL, Power BI, Power Designer

Požadavky

V souvislosti s nařízením, které má vejít v platnost od 1.1. 2023, začala pojišťovna s přípravnými kroky pro plnění tohoto mezinárodního standardu finančního výkaznictví. Potřebovala proto navrhnout a implementovat vhodné řešení, které by umožnilo reportovat její finanční data v rámci nadnárodní skupiny v souladu s účetními standardy IFRS v korporátně stanoveném a striktně definovaném formátu. Klíčovou součástí výstupu byly především kalkulace rezerv dle regulatoriky IFRS 17 a IFRS 4. Další výzvou byl fakt, že v tomto období došlo k akvizici jiné pojišťovací společnosti, jejíž data bylo také třeba do reportingu zakomponovat.

Řešení

Jednalo se o end-to-end řešení plně postavené na platformě Azure. Veškeré businessové požadavky byly řešeny parametricky pomocí T-SQL procedur, o historizaci dat a orchestraci se postaraly pipeliny v Azure Data Factory. Pro reporting bylo využito prostředí Microsoft Power BI. Vzhledem k první implementaci v cloudové platforme Azure v NN pojišťovně bylo nezbytné získat i celou řadu povolení a souhlasů, potvrzujících odpovídající úroveň zabezpečení. Celý projekt dostal název BUDP (Business Unit Data Platform).

Přínosy

Díky úspěšné realizaci celého projektu je již tato česká pobočka pojištovny připravena na legislativní požadavek reportingu finančních dat v souladu s regulací dle IFRS, což bude od 1.1.2023 závaznou podmínkou pro všechny pojišťovny. Pobočka je také plně schopna dodávat nadnárodní skupině data v požadovaném standardu v termínu. Pojisťovna díky zapojení externích expertů z řad našich konzultantů s potřebnou znalostí cloudoveho prostředí Azure a IFRS byla schopna zahájit projekt bez časové prodlevy.

Díky použití end-to-end řešení na platformě Azure s T-SQL procedurami, orchestrací v Azure Data Factory a Microsoft Power BI bylo docíleno efektivního zpracování finančních dat a rychlého reportingu.

DOMLUVIT KONZULTACI

Potřebujete poradit a nebo máte zájem o konzultaci? Neváhejte kontaktovat naše kolegy, kteří se vám budou obratem věnovat.