KVALITA DAT A JEJICH CÍLENÉ VYTĚŽOVÁNÍ ZÁKLADEM PRO POZICI LÍDRA V OBORU

Základní fakta

Klient: Globální lídr v oblasti výroby specializovaného zdravotního materiálu a zařízení

Technologie: Alteryx

Požadavky

Zákazníkovi chyběla expertíza pro revizi a rozvoj datové architektury technologického řešení postaveného na platformě Alteryx. Zadáním byla integrace dat v různém stavu z přibližně 8 nezávislých datových zdrojů do stávajícího řešení, jejich čištění, validace a monetizace. Výstupy měly obsahovat přesné a důvěryhodné informace ohledně situace na trhu, jeho chování a vývoje pro obchodní a marketingové oddělení. Zároveň mělo řešení sloužit jako databáze pro další skupinu data scientistů.

Řešení

Provedli jsme revizi stávající architektury, navrhli optimalizaci a úpravy daného řešení a společně s klientem identifikovali místa pro další rozvoj. Byla vyvinuta aplikace na podporu oddělení obchodu a marketingu, která integruje globální interní datový zdroj a dostupné externí datové zdroje (sociální sítě, open data, Salesforce, geolokační data, komerční subscripce partnerů třetích stran atd.) Před každým použitím se provádí kontrola kvality dat, aplikují se pravidla pro pokročilé čištění, validaci a slučování (fuzzy matching). Spolupráce našich expertů s interním týmem klienta byla postavena na pravidelné komunikaci. Agilním způsobem si stanovovali další požadavky na inovace ve strategii a dosahování výsledků z provozované aplikace.

Přínosy

Zákazník získal řešení pro dlouhodobou správu životního cyklu dat (data life cycle), včetně revize a rozvoje aplikace pro dosahování stanovených cílů. Výstupy z aplikace poskytují dokonalý přehled o situaci a směrování trhu, což umožňuje včasnou predikci chování, reakci na požadavky trhu a rychlé nasazení inovací. Obchodní a marketingové oddělení vykazuje vyšší efektivitu a přesnější cílení kampaní, včetně měření jejich výkonu. Plánovaným stavem je měsíční inkrementální update, který bude automatizovaný. Spolupráce s expertním partnerem zvyšuje datové kompetence interního týmu, schopnost efektivně vytěžovat dostupné technologie a jejich funkce. Rychleji se také adoptují inovativní principy a přístupy v oblasti zpracování dat a zákazník díky tomu patří mezi lídry na trhu.

Global Data Management Research Report 2022 - Experian​

75 % společností, které v roce 2021 zlepšily kvalitu dat, překročilo své roční cíle. 56% organizací však stále není schopno plně využít svá data kvůli jejich špatné kvalitě nebo nedostačujícím dovednostem. 

DOMLUVIT KONZULTACI

Potřebujete poradit a nebo máte zájem o konzultaci? Neváhejte kontaktovat naše kolegy, kteří se vám budou obratem věnovat.