RegEx v Alteryx Designeru

RegEx Tool v platformě Alteryx je komponenta využívaná pro vyhledávání textu či ke kontrole zadávaných dat ve formulářích nebo parsování kódu. Regulární výraz (Regular Expression) tvoří soubor dvou typů znaků – literálů (a představuje tak určitý vzor nebo-li masku), které musí hledaný řetězec obsahovat, a pomocných znaků, které umožňují pokročilé možnosti vyhledávání. Vzhledem k jejich […]

REGEX – úvod do světa regulárního výrazu

regex

RegEx (z anglického Regular Expression) je zkratka, již lze do češtiny přeložit jako regulární výraz (rovněž známý jako REGEXP nebo RATIONAL EXPRESSION), který představuje proces, kde se text, jehož délka může být různá, porovnává s posloupností vybraných znaků (= vzor) a následně se vyhodnocuje shoda hledaného textu s tímto vzorem. Zní Vám to povědomě? Možná […]

Tableau Server Configuration Backup and Cleanup Automation Processes

SHORT TASK DESCRIPTION: configuration backup process and logs cleanup automation on Tableau Server in Linux Environment. We will use Google Cloud Storage as a storage for all backup files. TECH STACK: Linux, Tableau Server, BASH, Google Cloud Storage, gsutil Tableau Server users and administrators know that there are routine tasks that are extremely important to do […]