BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Jak migrace do cloudu pomohla byznysu? | 8

byznys

Mohlo by se zdát, že migrace IT infrastruktury se byznysu netýká, ale opak je pravdou. Zvlášť když mluvíme o datech a datové platformě, která má za cíl poskytnou byznysu potřebné informace, nové vhledy a umožnit datové automatizace. Jaký dopad na byznys tedy může mít přesun dat do cloudu? V posledním článku se podíváme na to, jaký dopad měla migrace do Snowflake ve firmě, která nás celou studií provází. 

Data jsou dostupná a přesná 

Díky škálovatelným výpočetním clusterům se již nestává, že by data byla napočítaná pozdě nebo že by ve špičkách bylo načítání dat pomalé – každá skupina uživatelů má vlastní cluster, který se může automaticky škálovat, pokud dostává velké množství požadavků.  

Pro datové analytiky je navíc jednodušší dohledávat potřebná data, která jsou na jednom místě a dobře popsaná přímo ve Snowflake. Díky katalogizovanému data lake také dokážou lépe zjistit, jaká data od datových inženýrů potřebují do datového modelu doplnit. Byznys tak dostává rychlejší a přesnější odpovědi na své otázky. Díky popiskům dat i nastaveným kontrolám datové kvality jsou data důvěryhodnější. 

Jeden zdroj pravdy 

Jak bylo zmíněno, data jsou na jednom místě a je jasné, kde je najít. K tomu, že ve firmě fungují jako jediný zdroj pravdy a nevytvářejí se vedlejší datová sila přispívá i dynamické maskování, nastavené role a dedikované výpočetní clustery, díky kterým mohou všichni přistupovat ke stejným datům. Když se všichni mohou spolehnout na tento systém, dochází k časové úspoře, protože není třeba napočítávat data vícekrát nebo zjišťovat, proč má každé oddělení např. jiné revenue. 

I pro samotné stahování dat do data lake jsme navrhli proces řízený datovým katalogem, podle kterého pracovníci ví, jaké datové zdroje do data lake nahrávat, v  jaké periodicitě, jaká jsou specifika jejich nahrávání a kam je chtějí ukládat. Do stejného datového katalogu pak ukládají metadata o tom, kdy byla data úspěšně nahrána. Firma tak má přesný přehled o tom, co je na data lake k dispozici. 

Nové workflows a inovace 

Snowflake není jen datový sklad, ale umožňuje i zpracování nestrukturovaných dat, data science a vytváření datových aplikací. Možnosti deployování data science modelů přinášejí do firmy dosud nevídané možnosti pro inovace a datové aplikace umožňují předat tyto inovace do rukou přímo byznysovým uživatelům. Přinášejí i nový způsob, jak dostávat manuální vstupy přímo do Snowflaku tam, kde dříve bylo potřeba využívat excel.  

Dostupná, přesná a jednoznačná data zrychlují rozhodování a byznysové procesy, díky čemuž mohou byznysoví uživatelé pracovat efektivněji. Větší spolehlivost datového ekosystému ve firmě vedla i k tomu, že uživatelé datům začali více důvěřovat, zapojovat je do běžných činností a postupně vymýšlet i další způsoby, jak je využívat. Firma se tak postupně stává skutečně data driven. Data science a implementace modelů do každodenního fungování pak přináší skutečné inovace a umožňuje byznysu automatizovat a nacházet nové příležitosti. 

Zaujaly Vás možnosti, které přinesla migrace do Snowflake v naší případové studii? Chcete se dozvědět více o této technologii? Neváhejte a kontaktujte nás! Jsme připraveni stát se Vašimi partnery na cestě do cloudu a podpořit Vás v každém kroku.

KATEGORIE