BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Migrace do Snowflake. Jak na to? | 3

Migrace do cloudu znamená zásadní krok směrem k modernizaci datových procesů. S volbou platformy Snowflake se otevírají dveře k novým možnostem využití dat a posílení bezpečnosti. Ale jaký zvolit přístup k samotné migraci? Měly by se řešit všechny nedostatky původní architektury ihned, nebo je dobré postupovat jinak? V této části se podíváme na způsoby, jakými se přiblížit k optimálnímu řešení u našeho klienta.

V popisu procesu migrace do cloudu našeho konkrétního zákazníka jsme ve fázi, kdy bylo rozhodnuto o výběru Snowflake. Společnost od této technologie očekává rozbití datových sil, sjednocení dat v jeden zdroj pravdy, dobrou škálovatelnost a zabezpečení i to, že konečně začnou využívat nestrukturovaná a semi-strukturovaná data a postaví infrastrukturu pro data science.  

Firma získala i potřebnou podporu od managementu a nyní bylo třeba do Snowflake přesunout data i jejich nápočet. Připomeňme si její datovou architekturu před migrací – vévodí jí MS SQL Server a SSIS (SQL Server Integration Services) pro ETL a reporty jsou stavěny v Tableau. V  Tableau najdeme i část business logiky, probíhají v něm komplexní transformace, které by měly být v datovém skladu.

Máme při migraci hned napravovat všechny neduhy v původní architektuře? 

Na základě analýzy původního stavu ve firmě i jejich potřeb a budoucích ambic jsme vytvořili návrh architektury, která se kromě Snowflake opírá i o Data Lake v Azure a orchestraci pomocí Azure Data Factory. Na benefity, které tato architektura přinese, se podíváme příště – nyní se podívejme na způsoby, jak se k očekávanému stavu přiblížit. 

První možností je tzv. lift and shift přistup, kdy vezmeme existující data a transformace a s minimálními možnými úpravami je přesuneme na novou platformu. Je to rychlé, jednoduché a komplikace v navazujících systémech jsou minimální. Nevýhodou je, že naplno nevyužijeme schopnosti Snowflake, migrujeme zastaralé i suboptimální transformace a unikají nám možnosti ke zlepšením a inovaci. 

Protipólem je přístup modernizační, kdy do nové platformy přenášíme objekty i transformace tak, aby byly efektivnější, lépe chráněné a v souladu s naší datovou strategií. Vznikají nám tak moderní pipeliny, proces migrace tím ale nabírá na komplexitě, déle trvá a může ovlivňovat i navazující systémy. Vyžaduje také více testování a validace. Pokud při něm dojde ke změnám v datech, byznys ztrácí důvěru v nový systém, což podrývá celý proces migrace. 

Proto jsme zde zvolili kombinaci obou způsobů lift and shift a následnou modernizaci v dalších iteracích. Zkombinujeme tak to nejlepší z obou světů, využijeme naplno možnosti Snowflake, ale zároveň nezměníme více proměnných najednou a budeme moct nové řešení jednoduše testovat. 

Představili jsme si původní i cílovou architekturu firmy a přístup, který pro migraci zvolí. Pokud vás zajímají detaily migrace a na co při ní rozhodně nezapomenout, v  našem letáku naleznete 7 kroků pro úspěšnou migraci do Snowflaku.  

Příště se již podíváme na benefity i výzvy, které firmě nová architektura přinesla.

KATEGORIE