BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Michal Lichter pro CEO speciál TOP leaders: Každý manažer si musí najít svoji cestu

„Moderní manažer musí být především leaderem, motivátorem, koordinátorem
a stratégem, který jde příkladem a pečlivě si vybírá svůj tým odborníků”, říká Michal
Lichter, regionální ředitel společnosti Billigence pro střední a východní Evropu
a Skandinávii a dodává: „Dnešní doba se vyznačuje obrovskou rychlostí, a proto přeje
i manažerům, kteří se umí rychle rozhodovat, dokážou flexibilně přizpůsobovat
strategii na nové podmínky na trhu, adaptovat se na změny a rychle inovovat.”

V letošním roce jste získal ocenění v rámci soutěže Manažer roku, v kategorii Mladý manažerský talent. Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít moderní manažer, který je zároveň leaderem, což dnešní doba žádá?

Moderní manažer musí být především leaderem. Už dávno je pryč doba, kdy manažer byl bossem, který úkoloval členy týmu a podněcoval je prostřednictvím autority nebo strachu. Je spíš motivátorem, koordinátorem a stratégem, který jde příkladem a pečlivě si vybírá svůj tým odborníků, jimž se snaží odstraňovat překážky, aby mohli dosahovat svých cílů a sami byli úspěšní.

Dnešní doba se vyznačuje obrovskou rychlostí, a proto přeje i manažerům, kteří se umí rychle rozhodovat, dokážou flexibilně přizpůsobovat strategii na nové podmínky na trhu, adaptovat se na změny a rychle inovovat. Právě nyní, kdy celou řadu manažerských aktivit dokážeme automatizovat prostřednictvím umělé inteligence, bude zásadní řízení změny a také efektivní komunikace. Podle mého názoru musí být manažer schopen vytvořit důvěrné prostředí, kde se lidé budou cítit bezpečně k tomu, aby mohli chybovat, experimentovat a přicházet na inovace. Zásadní je i to, aby dokázal členy týmu nadchnout pro společný cíl. Práce je pak mnohem více baví a cítí se v ní motivovaní, díky čemuž dosahují lepších výsledků. Úspěšná je pak i firma jako celek. Je to mozaika dílků, které když se potkají, tak skvěle fungují.

Samozřejmě neexistuje pouze jeden přístup, který je správný a vede k úspěchu. Vždy je nutné se přizpůsobit dané roli, prostředí, trhu. Obecně se ale dá říct, že manažerská role je náročná, vyžaduje velkou odpovědnost, proto v ní obstojí zejména silnější osobnosti. Pro ty může být často velkou výzvou i ego. Pokud s ním neumí efektivně pracovat a nedokážou ho upozaďovat nad společný cíl, mohou si zadělat na velké problémy. Silné ego mnohdy vede k potlačování spolupráce v týmu, ignorování zpětné vazby nebo podnětů ke zlepšení, nedostatečné komunikaci, naslouchání, důvěře apod.

Pro mě osobně je důležitá i znalost byznysu a oboru, ve kterém působím. Díky tomu, že jsem se ve firmě během let vypracoval z nižších rolí, se snáz dokážu vcítit do potřeb zaměstnanců, číst změny na trhu i předvídat budoucí vývoj.

V České republice působí řada manažerů, kteří mohou být pro mnohé, zejména z mladší generace inspirací. Je nějaký, který je například inspirací, možná i vzorempro Vás?

Každý manažer si musí najít svoji cestu. Přijít na způsob, který bude přirozený a  autentický. Spíš než sledováním konkrétního manažera se snažím sbírat střípky inspirace
od různých osobností nebo jiných zdrojů (podcasty, časopisy apod.) a adoptovat, co mě zaujme, nebo se naopak poučit z chyb ostatních. V soutěži Manažer roku bylo mnoho
inspirativních manažerů a velmi respektuji osobnosti, kteří jsou angažovaní i mimo svoji společnost a posouvají celé odvětví, nebo kultivují prostředí kolem sebe. A často na úkor svého volného času, bez jakéhokoliv ocenění nebo publicity. Tyto skvělé příklady rozhodně musíme ukazovat, abychom zlepšovali manažerské prostředí v Česku a inspirovali nové generace manažerů a leaderů.

Na webových stránkách vaší společnosti Billigence uvádíte, že měníte způsob, jakým společnosti pracují s daty. Jakou roli v dnešním světě data hrají a jak
firmám pomáháte?

Data jsou všude kolem nás. Jsou neocenitelným zdrojem informací a hodnotou pro firmy, státy i jednotlivce. Když si představíte, kolik dat vygeneruje každý člověk za den. Každá nákupní transakce, pohyb v mobilní síti, sledování sociálních sítí, jakákoliv interakce s bankou, pojišťovnou, úřady a mnoho dalších, to všechno jsou datové záznamy, se kterými někdo pracuje, vyhodnocuje je. Generujeme obrovské množství dat, které dál exponenciálně roste a firmy hledají způsoby, jak s nimi efektivně pracovat a získávat z nich důležité informace pro svůj byznys – o chování zákazníků, produktech, financích, kvalitě služeb apod. Uvědomují si, že využíváním dat mohou dělat informovanější a přesnější rozhodnutí, dokážou lépe pochopit potřeby klientů a tím vytvářet personalizované nabídky služeb, předvídat výpadky ve výrobě nebo optimalizovat dodavatelské řetězce a tím získat konkurenční výhodu. A toto jsou jen střípky use casů, se kterými firmám pomáháme.

Než se ale společnost k takové informaci dostane, předchází tomu složitý proces získávání dat, ukládání, zpracování, čištění, obohacování, transformace, vizualizace. Při velkých objemech dat pak i efektivní správa, řízení, zabezpečení. Tomu brání absence potřebných nástrojů a nedostatek kvalifikovaných odborníků – analytiků či datových vědců. Datová analýza totiž už dávno nespočívá jen v generování reportů o stavu v minulosti, ale především v předvídání budoucnosti, trendů. A k tomu už nestačí Excel, proto firmám pomáháme adoptovat pokročilé business intelligence nástroje. Naši konzultanti jsou vlastně průvodci digitální transformací firem, kteří mají přesah mezi byznysem a IT. Dokážou koncepčně navrhnout řešení a pak ho i implementovat. A díky naší globálnípůsobnosti do Česka přinášíme trendy, které jsou v USA, Austrálii nebo Velké Británii už téměř standardem.

Řada firem si již delší dobu stěžuje na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Jak Billigence získáváte nové kolegy?

Je pravdou, že práce s daty je specifická disciplína a poptávka po datových specialistech, analyticích a inženýrech je obrovská. Mnoho firem si postupně buduje interní datové
týmy, navíc je v Česku řada IT hubů globálních společností, softwarových a poradenských firem, startupů, které jsou na těchto odbornících závislé. Nicméně v porovnání se zahraničím jsme na tom velmi dobře a datových expertů je tu mnoho. I proto se k nám stále častěji obrací zahraniční podniky. Je to dané kvalitním vzděláním a infrastrukturou, jakkoli jsou vysoké školy často kritizovány. Firmy si mnohdy stěžují na nedostatek lidí na trhu, ale přitom mají složité mnohakolové přijímací procesy, s potenciálními kandidáty nekomunikují a tím je odrazují. Z vlastní zkušenosti víme, že zjednodušit a zrychlit nábor je cesta k úspěchu.

Klíčová je ale unikátní firemní kultura a péče o zaměstnance. Díky ní nám naši konzultanti prakticky neodcházejí jinam. Projekty v Billigence jsou velmi pestré. Pracujeme na zajímavých projektech pro banky, pojišťovny, farmaceutické, energetické či telekomunikační společnosti po celém světě, implementujeme nejnovější technologie, a to přirozeně přitahuje mladé talenty. Rozmanitost práce v mezinárodním prostředí je pro mladou generaci velmi atraktivní. Nedostatek datových odborníků lze překonat pouze tím, že si je budeme vychovávat nebo budeme podporovat organizace věnující se vzdělávání, rekvalifikacím apod. Proto se snažíme být v této oblasti aktivní. Spustili jsme
interní datovou akademii na systematické rozvíjení kompetencí, ale také formou výuky nebo mentoringu podporujeme vysoké školy či neziskové organizace typu Czechitas aj.

Velkým tématem z hlediska dat je i umělá inteligence a její využívání v nejrůznějších oborech. Jak AI mění Váš obor? Kde je jeho budoucnost?

Umělá inteligence je jednoznačně hlavním tématem a trendem letošního roku, proto se mu také intenzivně věnujeme. Ukazuje se, že má zásadní vliv na mnoho oborů, od výroby přes zdravotnictví po finance, na jakékoliv další oblasti si vzpomenete, a samozřejmě i na datovou analytiku a business intelligence. V každém z těchto odvětví se najdou procesy, které umělá inteligence dokáže automatizovat, zrychlit, zpřesnit nebo zjednodušit. Mám velkou radost, jak rychle některé společnosti dokázali adoptovat AI do interních procesů a systémů a během krátké doby vlastně kompletně změnili způsob fungování. Výrobní firmy naplno používají průmyslové roboty, predikují poruchy strojů nebo eliminují chyby ve výrobě pomocí IoT čidel, které se na bázi strojového učení učí a svoje predikce dále zpřesňují. Ve zdravotnictví pak pomáhá v prevenci zdravotních problémů, diagnostice nemocí nebo zranění, personalizované medicíně, klinických testech apod. Takových příkladů bychom mohli jmenovat mnoho napříč odvětvími. A společným jmenovatelem všech těchto use casů jsou data.

Jenže, aby firmy mohly AI využívat naplno, potřebují mít data v perfektní kondici. Musí se o ně starat z pohledu datové kvality, porozumění, kde, jaká data najdou, kdo je vlastní, jak
k nim získají přístup a co vlastně obsahují. Pokud pro AI modely používáte nečistá data, ani výstup nebude kvalitní. Proto se v Billigence dlouhodobě věnujeme oblasti data governance, která nyní ještě získává na pozornosti. Kromě řízení a správy dat pro AI se také zabýváme řešením konkrétních byznysových problémů nebo zefektivněním procesů – např. automatizací zákaznického centra pro mezinárodní logistickou společnost nebo detekcí podvodných transakcí kreditních karet pro klienta v oblasti bankovnictví. Abychom si AI důkladně osahali, tak si budujeme i vlastního AI robota, kterému říkáme Billi G.

Umělá inteligence rozhodně výrazně transformuje i náš obor, a to z pohledu možností automatizace, generování kódu, tvorby datových modelů, predikcí či modelů strojového učení a mnoho dalších. Podobně jako v jiných odvětvích, i v analytice můžeme očekávat, že některé role zaniknou a budou plně automatizovány a na jejich místě vzniknou nové. I s ohledem na to jsme připraveni přizpůsobit nabídku služeb klientům.

Jisté je, že význam AI bude do budoucna dál posilovat a stále více firem ji bude adoptovat do klíčových vnitrofiremních procesů. K tomu se budou objevovat nové možnosti využití, o kterých se nám dnes možná ani nesní. Výhledově lze očekávat i zintenzivnění diskuse v oblasti regulace, bezpečnosti a etického využívání. Jinak je s ohledem na rychlost inovací
v oblasti AI velmi obtížné odhadovat další vývoj. Asi málokdo předpokládal, že jen ChatGPT bude mít sto milionů uživatelů během prvních dvou měsíců od spuštění.

Právě nyní, kdy celou řadu manažerských aktivit dokážeme automatizovat prostřednictvím umělé inteligence, bude zásadní řízení změny a také efektivní komunikace.

Jaké výzvy před sebou má v roce 2024 společnost Billigence?

Ze strategického pohledu máme díky obrovskému potenciálu dat, analytiky a AI velké možnosti dalšího rozvoje. Chceme se neustále zlepšovat, rozšiřovat nabídku služeb, a přitom zůstat agilní. Nemáme ambice stát se obrovskou rigidní organizací rozkročenou přes všechny oblasti IT, nadále budeme spíš butiková firma zaměřená na data, analytiku a informace pro byznys. Klíčový je pro nás individuální přístup ke klientovi. Snažíme se budovat důvěru a dlouhodobý vztah založený na partnerské spolupráci. S růstem firmy nás samozřejmě čeká celá řada nečekaných výzev, ale máme skvělý tým, tak jsem přesvědčený o tom, že se vždy dokážeme adaptovatna nové podmínky.

Rozhovor byl publikovaný v magazínu CEO speciál TOP leaders 12/2023.

KATEGORIE