BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Role Data Governance proti kybernenetickým útokům

Vedoucí oddělení Data Governance společnosti Billigence pro region APAC, Graham Pearman se sešel se spoluzakladatelem společnosti Collibra a Chief Data Citizen se Stijn Christiaens, aby s ním probral, jakou roli může hrát správa dat při obraně organizací před kybernetickými útoky. Stijn poskytl svůj pohled na věc a zdůraznil sílu Collibry.

„Když se mě lidé ptají, jak Collibra pomáhá chránit před kybernetickými útoky, žádám je, aby si představili scénu z Pána prstenů. Uruk Hai se snaží prolomit obranu hradu známého jako Helmův žleb. Elfové a lidé za opevněním se snaží ochránit před útokem, takže Uruk Hai dělají přesně to, co většina kybernetických útočníků. Najdou slabé místo nebo zranitelnost v obraně a udeří přesně tam - rychle a silně. Bohužel, stejně jako u většiny společností bývá ke střežení perimetru k dispozici jen omezené množství obranných prostředků. Bez mapy hradu a to včetně vyznačení jeho slabých míst, jednoduše nevíte, kde upřednostnit obranu. Totéž platí pro vaše datové prostředí. Potřebujete aktuální mapu toho, kde se vaše data nacházejí a kudy proudí, abyste mohli ochránit ty nejdůležitější. Správa dat při tomto scénáři poskytuje mapu a následné znalosti o hradu usnadňují jeho obranu. Organizace vyzbrojené hlubšími znalostmi mohou lépe porozumět svým zranitelným místům a mít tak lepší obrannou strategii. Díky efektivní správě dat (Data Governance) se tedy společnosti mohou lépe ubránit před kybernetickými útoky, protože budou vědět, kde se nacházejí jejich nejcennější data. To znamená, že mohou své assety umístit do vysoce zabezpečených oblastí a podle toho soustředit svou obranu. Tím se snižuje zranitelnost a riziko narušení bezpečnosti dat, které se týká citlivých nebo vysoce chráněných údajů.” 

Stijn Christiaens

Kybernetické útoky v Austrálii

Příchod řady významných případů narušení bezpečnosti dat v Austrálii způsobil dramatický nárůst zájmu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Podle Australian Computer Society jsou nyní ve firmách týmy pro firemní komunikaci obklopeny specialisty na kybernetickou bezpečnost právě z tohoto důvodu.

Ve svém shrnutí těchto událostí AICD uvádí, že kybernetická bezpečnost je trvale uváděna jako problém číslo jedna. Nabízí svým čtenářům promyšlený pětibodový plán, který má organizacím pomoci řešit jejich obavy z bezpečnosti. Podle našeho názoru by plán navíc mohl zahrnout jeden zásadní aspekt obrany – správu dat.

Základním cílem kybernetické bezpečnosti je chránit infrastrukturu organizací i data, která jsou v ní uložena a to před neoprávněným přístupem, poškozením a útoky. Správa dat, přitom poskytuje organizacím rámec pro definování toho, jakými datovými aktivy disponují, kde se nacházejí a za jakých okolností je lze použít. Tyto znalosti organizacím umožňují se lépe bránit proti útokům a zároveň nadále poskytovat svým uživatelům přístup k datům se správnými ochrannými prvky. 

Správa dat je pro implementaci bezpečnostní strategie klíčová a pokud organizace nejsou schopny určit hodnotu, umístění a dostupnost svých dat, pak je téměř nemožné alokovat zdroje potřebné k jejich ochraně. Zjednodušeně řečeno, teprve když dokážete definovat citlivost souboru dat, můžete přiřadit vhodné kontroly zabezpečení informací, abyste je chránili a udrželi je v bezpečí. Pro účinnou strategii kybernetické bezpečnosti je správa dat tedy zásadní.

O společnosti Collibra 

Collibra umožňuje organizacím všech velikostí se rychle připojit ke svým datovým zdrojům a vytvářet datové katalogy, které poskytují bohatý kontext propojením businessových a technických metadat i metadat o ochraně osobních údajů s kvalitou a lineage na úrovni sloupců. Organizace tak mohou získat přehled o svých datových assetech a lépe pochopit, zda existují rizika spojená s ukládáním dat na nezabezpečených nebo zranitelných místech. Rychle a efektivně vytváří podrobnou mapu datových assetů a také porozumění tomu, jak se data pohybují mezi systémy. 

Naše poznatky 

Data Governance není jen trendy slovem, ale je to zásadní iniciativa pro vysokou kvalitu dat a bezpečnost. Společnost Billigence zaznamenala celosvětově vzestupnou poptávku po řešeních Data Governance. Ta je vyvolaná především nástupem stále přísnějších nařízení pro dodržování datových předpisů. S tím souvisí i fakt, že efektivita a ziskovost závisí na dostupnosti vysoce kvalitních dat, která slouží jako podklad pro business intelligence. 

Data Governance s Billigence 

Jako partneři společnosti Collibra disponujeme certifikovanými konzultanty se širokými znalostmi a odbornými zkušenostmi v řadě předních průmyslových odvětví a oborů. Našim klientům poskytujeme výjimečná řešení, která pomáhají jejich podnikání a vzbuzují důvěru v jejich data, pro každé použití a každého uživatele. 

Kontaktujte nás 

KATEGORIE