BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

7 kroků ke správnému začátku Tableau Pulse

Začátek s Tableau Pulse může pro mnohé znamenat důležitý krok směrem k optimalizaci pracovního postupu nebo objevení nových analytických možností datové vizualizace. Nejenže se mění způsob, jakým můžete pracovat s daty, ale také posouvá Vaši analýzu na vyšší úroveň! Pokud se snažíte najít způsob, jak být při práci s touto novinkou efektivní, nebo hledáte inspiraci a nevíte, jak ji zařadit do každodenního používání, přečtěte si tento článek. Provede Vás sedmi klíčovými kroky k úspěšnému začátku. Od základních nastavení až po pokročilé tipy, každý z nich Vás posune vpřed.

Krok 1: Co je potřeba vědět, než začnete

Tableau Pulse je k dispozici pro všechny tzv. „Power Users“, což znamená, že je zapotřebí mít minimálně  „Explorer“ licenci. Ta je určena hlavně pro uživatele, kteří využívají Tableau pro tvorbu self service výstupů. 

Tableau Pulse je dostupný pouze pro zákazníky s Tableau Cloud. Hlavním důvodem, proč je k dispozici pouze tyto zákazníky je výkon LLM (Large Language Models), na němž Tableau Pulse běží. Tento model je navržen tak, aby byl škálovatelný a nemohl by garantovat bezproblémový chod Tableau Pulse pro zákazníky Tableau Server. Pro tyto zákazníky je jedinou možností vyzkoušet si trial verzi Tableau Pulse nebo provést migraci do Tableau Cloud.

To nejdůležitější: Jak zapnout povolení k používání Tableau Pulse?

Tuto možnost najdete v nastavení Vašeho Tableau Cloud (Settings – General – Tableau Pulse Deployment). Můžete si vybrat, zda ji povolíte všem uživatelům Tableau Cloud, nebo například jen vybraným skupinám.

Krok 2: Vytvořte si datový zdroj v Tableau Cloud

Základem pro správnou funkci Tableau Pulse je datový zdroj. Přesněji řečeno, je nezbytné ho mít publikovaný v Tableau Cloud. Datový zdroj může být jakéhokoli typu a  využít můžete širokou škálu konektorů, které umožňují připojení live i extract.

Pokud chcete začít, po otevření Tableau Cloud v záložce „Explore“ klikněte na tlačítko „New“ a vytvořte tzv. „Published data source“. Tento datový zdroj lze následně připojit do Vašeho oblíbeného Cloud Data Warehouse, webové služby nebo i on-premises databáze.

Tableau Pulse v současnosti funguje pouze v anglickém jazyce, což znamená, že veškeré definice v datovém zdroji (sloupce, hodnoty sloupců) by měly být pro správné fungování v angličtině.

Je důležité si uvědomit, že úroveň výstupů z Tableau Pulse závisí na kvalitě definice publikovaného datového zdroje.

Best practices pro datový zdroj:  

  • Data se pravidelně mění: pro sledování metrik je klíčové, aby se data aktualizovala pravidelně. Denní nebo týdenní aktualizace je lepší než delší intervaly, aby uživatelé mohli sledovat změny v datech.

  • Data jsou granulární, bez předběžných agregací: nejlepší výsledky v Tableau Pulse dosáhnete s co nejpodrobnějšími daty na úrovni jednotlivých záznamů.

  • Data jsou aktuální: Tableau Pulse zobrazuje trendy v čase, a proto jsou starší historické datové soubory méně významné. Metriky v Tableau Pulse se zaměřují spíše na aktuální hodnoty než na historická data.

  • Zdroj dat obsahuje informace o sloupcích: Pulse využívá definice metrik z dostupných zdrojů dat k odhalení klíčových informací.

Krok 3: Založte definici Tableau Pulse metrik 

Nyní se můžete pustit do Tableau Pulse  proklik do něj najdete v bočním menu v Tableau Cloud.

Než začnou Tableau Pulse používat cíloví uživatelé, připravíme pro ně základní definice metrik. Jedná se v podstatě o template jednotlivých KPI, jejich hodnot, časovou dimenzi, agregaci apod. Příkladem může být sledování prodejů v čase a porovnání letošních hodnot s hodnotami v přechozím roce. 

Definici začnete tvořit kliknutím na tlačítko „New Metric Definition“ 

V definici můžete vytvářet a upravovat nejen název a popis, ale také jednotlivé filtry, které mohou být aplikovány na metriku. Dále můžete upravovat formátování hodnot metriky a v pokročilém módu dokonce vytvářet úplně nové kalkulace, které nejsou součástí podkladového datového zdroje.

Můžete také definovat to, zda když metrika roste je tento růst pozitivní nebo negativní (pozitivní – roste zisk, negativní – roste počet vrácených produktů). 

Všechny tyto údaje jsou automaticky aktualizovány v náhledovém okně, což vám umožňuje neustálou kontrolu nad výslednou metrikou a kdykoliv si můžete ověřit definici prostřednictvím automaticky generovaného popisu.

Krok 4: Vytvořte jednotlivé personalizované metriky 

Jak budou Vaše metriky, které jsme definovali v předchozím kroku, používat byznys uživatelé?  

Uživatelé po otevření Tableau Pulse uvidí veškeré metriky, které jsou postaveny nad datovými zdroji a mají k nim přístup na Tableau Cloud. Velice jednoduše si mohou vybrat ty, které jsou důležité právě pro ně, nebo je mohou na základě definic upravovat a tím si vytvářet vlastní. 

Tato vlastní metrika se jednoduše uloží tlačítkem „Follow“ a při další otevření Pulse bude v seznamu sledovaných metrik na hlavní stránce. Tableau Pulse dokonce každou metriku obohatí o tzv. agregaci poznatků, které daná metrika popisuje. 

Např.: Hodnota Vašich prodejů se za poslední měsíc zvýšila o 24 % a hodnoty se pohybovaly v očekávaných úrovních.

Krok 5: Zeptejte se Tableau Pulse na dodatečné otázky 

Po rozkliknutí metriky se uživatel dostane do jejího detailu, kde má možnost ponořit se do problematiky a prozkoumat ji podrobněji. Kromě celkového pohledu se může podívat i na průřez po jednotlivých dimenzích. To znamená, že pokud sleduje metriku v čase, může se na poslední hodnotu podívat z hlediska produktů, kategorií zákazníků a dalších relevantních dimenzí. Tímto způsobem uživatel získává komplexní pohled na vývoj metriky a může identifikovat specifické trendy.

Kromě toho Tableau Pulse umožňuje uživatelům na jediné kliknutí navrhnout další otázky, které by je mohly zajímat, a poskytnout jim tak kompletní informace o tom, co se děje v jejich datech a byznysu. Tím uživatel získává komplexní obrázek o dané metrice a má možnost společně s Pulse zkoumat otázky, které by ho jinak nenapadly.

Odpovědi jsou v Tableau Pulse zasazeny do kontextu, což umožňuje uživatelům snadno provádět srovnání a analýzy.

Např.: Pokud objevíte v kategorii produktů nečekaný nárůst vrácených objednávek, můžete tyto hodnoty snadno porovnat s průměrnými hodnotami v jiných kategoriích. To umožňuje uživatelům identifikovat odchylky a vzory, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.

Krok 6: Sledujte a sdílejte metriku sostatními 

Každá metrika, kterou vytvoříte nebo sledujete, je snadno dostupná přímo na hlavní stránce Tableau Pulse. Všechny tyto metriky můžete také sdílet s ostatními uživateli Tableau Cloud.  

Pro její nasdílení stačí ve volbě dané metriky vybrat seznam followerů, kteří ji mají zájem sledovat. Druhou alternativou je využít již definovaných skupin na Tableau Cloud a podělit se o metriku s celou skupinou uživatelů.

Krok 7: Nastavte si upozornění na změny vmetrikách 

Doporučujeme nastavit si pravidelné sledování a souhrn metrik, což Vám výrazně usnadní práci.

Pravidelný newsletter (Digest) nebo Slack notifikace nastavíte v Tableau Pulse pravém horním rohu volbou „Preferences“.  

Newslettery jsou zasílány na e-mailovou adresu přidruženou k Vašemu Tableau Cloud účtu. Pokud jste Admin, nezapomeňte integraci se Slackem povolit v nastavení Vašeho Tableau Cloud.  

Tímto krokem získáte nejen aktualizace o metrikách, které Vás zajímají, ale také můžete posílat dotazy ohledně dat přímo ze Slack Tableau App aplikace. To Vám umožní rychle získat odpovědi na otázky týkající se analýzy dat, aniž byste museli zatěžovat své datové analytiky. Stačí se zeptat Tableau Pulse přímo ve Slack na to, co Vás zajímá.

Kontaktujte nás

Pokud chcete Tableau Pulse využít pro Váš konkrétní usecase nebo pokud máte zájem vyzkoušet tyto funkce či zahájit migraci do Tableau Cloud, neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře.

Čtěte také

KATEGORIE