BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Tableau Pulse: Revoluce ve světě datové vizualizace

Objevte sílu vizualizace s Tableau Pulse – inovativním nástrojem, který mění způsob, jak můžete pracovat s daty. Od interaktivních dashboardů po reálné náhledy, tato novinka Vám bez námahy umožní přijímat rozhodnutí založená na datech. Přečtěte si přehledné shrnutí funkcí, výhod a praktického využití této technologie, kterou je nezbytné ovládat pro udržení Vaší konkurenceschopnosti.

Jak Tableau Pulse funguje?  

Pulse, poháněné Tableau AI, představuje zcela nové datové prostředí, které umožní každému uživateli Tableau Cloud, a to bez ohledu na úroveň zkušeností s analýzou, automaticky generovat sofistikované, personalizované metriky a grafy. Díky tomu, že Tableau Pulse rozumí kontextu Vašich dat, dokáže připravit uživatelům výstupy na základě jejich konverzací, které podporují jejich každodenní práci.

Přináší sílu AI do analytiky tím, že uživatelům poskytuje přehled v reálném čase o jejich workflow, který jim pomáhá dělat lepší a rychlejší rozhodnutí.

Díky generativním schopnostem umělé inteligence Tableau Pulse:  

  • zobrazuje automatizované analýzy v jednoduchém jazyce; 
  • proaktivně předvídá otázky, které by uživatel mohl příště položit; 
  • navrhuje otázky, které by uživatele nemusely napadnout. 

Pulse transformuje způsob, jak lidé pracují se svými daty a umožňuje každému se stát datovým analytikem. Nyní má kdokoli ve Vaší společnosti možnost interaktivně konverzovat s podnikovými daty.

Automaticky generované analýzy 

Tableau Pulse za Vás neustále sleduje data!

Díky Tableau Pulse mohou jednotlivci dostávat personalizované datové informace přímo tam, kde jsou zvyklí. Datové výstupy mohou pravidelně získávat například do Slacku nebo e-mailových zpráv. To zajistí, že se datová analýza stane bezproblémovou součástí jejich stávajících práce. 

Metriky 

Tableau Pulse garantuje jediný zdroj pravdy!

Samotná technologie Tableau povoluje vytvářet vlastní metriky, ale s Pulse je tato funkce posunuta na novou úroveň. Umožní Vaší organizaci standardizovat definici metrik. Díky nim zajistíte, že existuje pouze jedna definice pro celý systém, což zajistí pouze jeden zdroj pravdy. Zároveň, jakékoli změny, které je třeba provést v definici metriky, opravíte pouze jednou a automaticky se použijí na všechny související metriky s touto definicí. 

Díky AI Vám Tableau Pulse umožní personalizovaně sledovat vše, co je pro Vás podstatné a přinášet relevantní data do vašeho workflow. Zvládne přirozeně identifikovat důležité poznatky v datech a navíc automaticky generovat jejich popis. Už nemusíte složitě filtrovat a hledat informace – všechno nyní zvládnete na pár kliknutí.

Tableau Pulse přináší novou dimenzi spolupráce!

Umožňuje jednoduché sdílení s kolegy a přináší chytré, kontextuální poznatky na každém kroku Vaší práce, což firmám může pomoct stát se konkurenceschopnějšími a úspěšnějšími v nové éře analýz.

Po vytvoření metriky můžete přidat členy organizace jako sledující, ti následně budou pravidelně dostávat potřebné informace o datech do Slacku nebo e-mailu. Tyto informace mohou zahrnovat trendy, neočekávané hodnoty v datech a sledování dalších změn. Pro více potřebných informací o datech mohou dále zkoumat vybranou metriku přímo ve svém prohlížeči v Tableau Pulse a položit další otázky datovému zdroji. To umožní získat veškeré informace k rozhodnutí bez potřeby provádět složité analýzy.

Navíc, díky technologii Metrics Layer, veškerá komunikace mezi daty a uživatelem vychází z kontextu Vašeho byznysu, např. zda je nárůst v metrice příznivý pro byznys nebo ne a dokonce Vám může navrhnout i další kroky.

Co tedy znamená Tableau Pulse pro Váš business?  

Tableau Pulse zavádí umělou inteligenci do oblasti vizualizace a umožňuje každému uživateli komunikovat a klást byznys dotazy týkající se Vašich dat. Současně odstraňuje překážky přístupu a porozumění datům v rámci organizace, čímž podporuje datovou demokratizaci.  

Díky Tableau Pulse má každý možnost pokládat otázky, které ho zajímají, a na základě odpovědí dělat data-driven rozhodnutí.  

Migrace do Tableau Cloud

Rádi byste začali využívat nové funkcionality, ale stávající on-premise řešení Vám to neumožňuje?

Migrací do Tableau Cloud budete mít k dispozici všechny aktuální i budoucí functionality, kterých bude se stále větším zapojením AI v cloudovém řešení přibývat.

Na základě našich bohatých zkušeností postupujeme dle vlastní, mnoha migračními projekty prověřené metodiky, díky které jsme schopni zajistit rychlý a hladký průběh celého procesu.

Velmi snadno tak získáte přístup k novinkám, které současná doba nabízí a které Vám pomohou udržet si konkurenceschopnost.

Stáhněte si náš e-book a seznamte se s naším frameworkem a časovým harmonogramem migrace do Tableau Cloud zpracovaným na základě zkušeností z mnoha globálních i lokálních projektů, který zároveň respektuje i jedinečné potřeby zákazníka. 

Kontaktujte nás

Jste připraveni začít? Oslovte nás pomocí níže uvedeného formuláře a vyzkoušejte si analytiku v cloudu. 

Čtěte také

KATEGORIE