BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Michal Lichter pro iNNovation: Inovujte dnes, zítra už může být pozdě

Aby firmy dokázali udržet tempo a efektivně cílit na své zákazníky, potřebují k tomu data a pokročilou datovou analýzu, říká Michal Lichter, Regional Director CEE & Nordics ve společnosti BILLIGENCE, vítěz kategorie Mladý manažerský talent a jeden z TOP 10 Manažerů roku 2022 v rozhovoru pro ekonomický magazín INNovation, který vydává A 11.

Jaký byl rok 2022 pro vaši firmu, odrazilo se nějak nedávno „uzavřené“ prostředí na digitalizaci?

I přes řadu výzev byl loňský rok pro celou Billigence skupinu velmi úspěšný a to nejen u nás, ale prakticky ve všech našich globálních pobočkách. Covidová pandemie prudce nastartovala digitální transformace společností a poptávka po službách datové analytiky, data governance, migrace do cloudu nebo business intelligence dále posilovala. Ukazuje se, že firmy stále častěji chtějí řídit svůj byznys pomocí dat a využívat analytiku pro efektivnější dosahování svých cílů. Aby to dělaly správně, využívají k tomu expertízu externích partnerů. Díky tomu jsme získali řadu nových klientů a zajímavých projektů. Silnější poptávku jsme vnímali i v regionech, kde nemáme přímé zastoupení, proto jsme v posledním roce mj. expandovali do Polska, Skandinávie nebo Indie.

Jste přesvědčen, že využití moderních technologií je nezbytný předpoklad pro další generace?

Jednoznačně a bude to naprosto přirozený proces. Podívejte se nejen na dnešní generaci Z. Mladí lidé mají výborné technologické dovednosti a chtějí svůj život řídit přes mobilní zařízení – od bankovnictví přes zdraví po plánování volného času i zábavy. Výsledky chtějí vidět ihned a firmy, které je svými službami a produkty nebudou schopny uspokojit, budou mít velké problémy. Inovovat musí dnes, protože zítra už může být pozdě. A aby firmy dokázali udržet tempo a efektivně cílit na své zákazníky, potřebují k tomu data a pokročilou datovou analýzu. Využívání dat pro řešení byznysových problémů přináší velkou konkurenční výhodu. Dnes už analytika zdaleka nespočívá jen v reportingu minulosti, mnohem významnější je pohled do budoucnosti pomocí data science. Předvídání výpadků ve výrobě, rychlejší vývoj nových produktů, retence zákazníků pomocí prediktivní analýzy nebo detekce podvodných transakcí jsou jen střípky příkladů, kde může datová analytika pomoct. Krásným příkladem využívání moderních technologií je i umělá inteligence. Rychlost, s jakou ji někteří lidé i firmy dokázali adoptovat je úžasná. V přímém přenosu vidíme, jak mnoha lidem může technologie ze dne na den změnit život – pozitivně i negativně. Mezi ty negativní vlivy patří různé bezpečnostní hrozby, ať už prostřednictvím zneužívání AI k šíření dezinformací, manipulaci či narušování soukromí, nebo kybernetické útoky. Mnohem častěji proto našim klientům pomáháme se zabezpečením nebo řízením dat obecně. Firmy generují stále rostoucí množství dat a hledají způsoby, jak je efektivně spravovat, udržovat v dobré kvalitě, a udržovat si i přehled, jaká data vlastně mají. Proto vnímáme rostoucí zájem o oblast data governance, které dosud nevěnovali takovou pozornost.

Kam tedy bude vaše společnost v nejbližších letech směřovat?

S ohledem na zmiňovaný potenciál dat a analytiky má naše společnost velké možnosti dalšího rozvoje. Zcela určitě se naše zaměření více přesouvá do oblastí data science, cloudu nebo umělé inteligence. Očekávám, že firmy budou věnovat velkou pozornost problematice demokratizace dat, a s tím souvisejícím tématům, jako data mesh nebo data fabric, a také oblasti udržitelnosti a ESG. V Billigence důsledně sledujeme technologické trendy i vývoj trhu, abychom byli pro naše klienty inovátory a experty na témata, která řeší nebo teprve řešit budou. Musíme být vždy napřed, abychom pro ně byli poradci na jejich dlouhodobé digitalizační cestě, protože jedině tak s nimi můžeme budovat partnerskou spolupráci. Tak je tomu např. v případě České spořitelny nebo Vodafonu, s nimiž spolupracujeme už deset let. S růstem firmy nás samozřejmě čeká celá řada nečekaných výzev, ale máme skvělý tým, tak jsem přesvědčený o tom, že se vždy dokážeme adaptovat na nové podmínky.

Rozhovor byl publikovaný v magazínu INNovation, číslo 9/2023, ročník 9.

KATEGORIE