BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Metadata | At a Glance

Metadata

Metadata jsou často přehlížena a špatně chápána, ale hrají při správě a řízení dat zásadní roli. Je tedy velmi důležité, abyste je brali v úvahu při vytváření své strategie. Mnoho podniků často upřednostňuje analytiku a přitom zanedbávají důležitost kvality a správy dat. To může mít negativní následky.  

Co jsou to metadata? 

Metadata jsou informace, které slouží k definici a popisu. Může to znít paradoxně, ale ve skutečnosti jsou to jen „data o datech„. Popisují a dávají do souvislostí data, která doprovází. Často se jedná o jednoduché údaje, jako je autor dokumentu, datum jeho vytvoření, formát souboru a rozměry. Tato jednoduchá fakta jsou základem pro mnohem složitější informace, jako jsou datové slovníky, linie a modely, ve spojení se správným nástrojem. 

Proč by vás to mělo zajímat 

Metadata jsou nezbytná pro pochopení a správu dat, která popisují. Jejich porozumění může být velmi obtížné, pokud se tedy nejedná jen o pár datových sad. Ale ať už se jedná o malou nebo střední firmu, je pravděpodobné, že má dat víc, než si myslí a řízení těchto informací se tak může stát překvapivě náročné.

Efektivní správa dat může podnikům pomoci dosáhnout strategických cílů tím, že poskytne důležitý kontext a podrobnosti, které pomohou s dostupností, interpretací, správou a využitím dat. Investice do řešení a postupů správy metadat je proto nutností pro každou organizaci, která chce efektivně využívat svá data pro získání silných poznatků a konkurenční výhody na příslušných trzích. 

Jak pomůžou při Data Governance 

Metadata hrají klíčovou roli při správě dat (Data Govenance), protože o nich poskytují jasnou a podrobnou představu, což nám umožňuje identifikovat a řešit problémy jako je kvalita, jejich původ a bezpečnost. 

Tím, že metadata poskytují informace o původu a historii, mohou uživatelům pomoci pochopit kontext a jejich omezení. Obsahují také typ a vlastnosti jednotlivých datových sloupců, což pomáhá zajistit, aby byla analýza provedena správně (např. pokud je poštovní směrovací číslo/identifikační číslo uživatele číselné pole, mohou se je uživatelé pokusit sečíst). To může pomoci zabránit nesprávné interpretaci nebo zneužití a naopak vede ke spolehlivějším a přesnějším poznatkům.  

Proč jsou metadata stejně důležitá jako samotná data 

Metadata jsou stejně důležité jako data, která popisují. Jejich přesné a podrobné informace pomáhají organizacím dělat lepší rozhodnutí, získávat nové poznatky a skutečně svým datům důvěřovat. 

Nejste si jisti, kde začít? 

Náš tým odborníků se vyzná v datech zevnitř i zvenčí a má bohaté zkušenosti s jejich správou i optimalizací. Vyplňte níže uvedený formulář a začněme společně, jsme tu pro vás.

KATEGORIE