BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Michal Lichter: Pomáháme firmám na cestě k AI, cloudu i demokratizaci dat

Michal Lichter, regionální ředitel pro CEE & Nordics, poskytl rozhovor do exkluzivní ročenky TOP 100 ICT společností v České republice, kterou každoročně vydává CIO Business World (Internet Info DG) a jehož hlavním partnerem pro letošní rok se stala i Billigence.

Ročenka sleduje stav ICT trhu v České republice, obsahuje žebříček firem podle obratu v roce 2022, přehled ICT technologií dle společnosti IDC a informace o trendech v oblasti umělé inteligence od společnosti Gartner. Rovněž nabízí pohled na podnikání partnerských firem, včetně jejich úspěchů a budoucích plánů.

Jaký pro vás byl rok 2022? Které úspěchy byly pro vás stěžejní?

Minulý rok byl pro celou Billigence skupinu velmi úspěšný. Už předcházející rok ukázal, že covidová pandemie prudce nastartovala digitální transformace společností, a poptávka po službách datové analytiky, data governance, migrace do cloudu nebo business intelligence dále posilovala. Získali jsme zajímavé mezinárodní projekty a díky tomu se náš tým během roku téměř zdvojnásobil. I proto jsme museli rozšířit naše kanceláře v Karlíně. Těší mě zpětná vazba od klientů, že si i přes takto rychlý růst udržujeme kvalitu služeb. Navíc jsme získali titul Férový zaměstnavatel roku podle hodnocení zaměstnanců, což dokazuje, že jdeme správným směrem, i co se týče péče o náš tým.

Jaké trendy budou – z pohledu vaší společnosti – důležité v nejbližší i vzdálenější budoucnosti? Jste na ně připraveni?

Pokud bych měl vyzdvihnout tři hlavní trendy, aktuálně se ukazuje, že přišla hlavní vlna adopce cloudových technologií, AI a demokratizace dat ve firmách.
Cloud je nyní téma i v konzervativnějších společnostech, tímto směrem se vydávají i firmy podléhající dohledu regulatorních orgánů. Aby zůstaly konkurenceschopné, potřebují škálovat výpočetní výkon podle aktuálních potřeb, zároveň se o infrastrukturu nemusejí samy starat. Díky naší globální působnosti máme spoustu zkušeností s migracemi do cloudu a adopcí z řady zahraničních projektů, proto jsme připraveni přinést osvědčené postupy a znalosti lokálním klientům.
AI naopak postupně prosakuje do životů lidí i podnikových procesů. Klade se důraz na automatizaci rutinních úkolů a efektivitu.
Silný vliv má i v oblasti datové analytiky. Automatické generování skriptů nebo reportingu s klíčovými byznysovými metrikami zásadně transformuje způsob, jakým budeme data dále využívat.
Stále více firem pak podporuje demokratizaci dat a self‑service, tedy umožnit lidem napříč společností vytěžovat a využívat data pro svoji dennodenní práci na maximum. S tím souvisejí vyšší nároky na řízení a správu dat včetně ochrany dat a nastavení přístupů. Proto se v tomto směru stále častěji dostává do popředí téma data governance.

Podařilo se v loňském roce 2022 rozšířit odbytiště pro vaše služby?

Loňský rok byl pro nás zásadní z pohledu expanze na nové trhy, neboť jsme postupně vstupovali na trhy v Polsku, Skandinávii či Indii, ale i rozšiřování v dosavadních regionech včetně Austrálie, Velké Británie nebo USA. Každý z těchto trhů je jinak vyspělý a klade jiné požadavky. Získali jsme celou řadu nových klientů včetně velkých společností z pojišťovnictví, výroby či logistiky. V poslední době jsme navíc zintenzivnili spolupráci globálně, díky čemuž si mnohem efektivněji vyměňujeme zkušenosti napříč. Zároveň jsme uzavřeli nová strategická partnerství s poskytovateli inovativních technologií, jako např. H2O a rozšířili tím naši expertizu do oblasti data science, MLOps nebo AI.

Celý svět ICT je zatížen problémem s množstvím a kvalitou dostupných odborníků. Jak je těžké pro vaši firmu získávat nové lidi, nebo máte nějaký návod na jejich získávání? Posilujete, či spíše stagnujete, co se týče počtu lidí? Nebo jste stále na svém, stačí vám to a nemáte důvod ke shánění dalších spolupracovníků?

Poptávka po datových specialistech a analyticích je obrovská, ale díky unikátní firemní kultuře a zmiňované péči o zaměstnance nám naši konzultanti téměř neodcházejí jinam. Projekty v Billigence jsou velmi pestré. Pracujeme pro banky, pojišťovny, farmaceutické či telekomunikační společnosti po celém světě a konzultanti mají možnost vyzkoušet si řadu nejmodernějších technologií jako Snowflake, Matillion, Collibra nebo Tableau. Rozmanitost práce v mezinárodním prostředí je pro mladou generaci velmi atraktivní.
Význam datové analytiky dále posiluje, proto do příštích let očekáváme další růst. Nedostatek datových odborníků lze překonat pouze tím, že budeme nové talenty vychovávat nebo budeme podporovat organizace věnující se vzdělávání, rekvalifikacím apod. Proto se snažíme být v této oblasti aktivní. Spustili jsme interní datovou akademii na systematické rozvíjení kompetencí, ale také formou výuky nebo mentoringu podporujeme vysoké školy či organizace typu Czechitas aj.

Jaké další výzvy vás čekají a čemu budete muset v budoucnu  vzdorovat?

Ze strategického pohledu máme díky obrovskému potenciálu dat a analytiky velké možnosti dalšího rozvoje. Chceme se neustále zlepšovat, rozšiřovat nabídku služeb, a přitom zůstat agilní. Nemáme ambice stát se obrovskou rigidní organizací rozkročenou přes všechny oblasti IT, nadále budeme spíš butiková firma zaměřená na data, analytiku a informace pro byznys. Klíčový je pro nás individuální přístup ke klientovi. Snažíme se budovat důvěru a dlouhodobý vztah založený na partnerské spolupráci. S růstem firmy nás samozřejmě čeká celá řada nečekaných výzev, ale máme skvělý tým, tak jsem přesvědčený o tom, že se vždy dokážeme adaptovat na nové podmínky.

Rozhovor byl publikovaný v CIO TOP 100: ICT společností v České republice. 2023, (červen 2023).

KATEGORIE