BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Spolupráce s Nadačním fondem Sport2Life

Billigence Czech Republic s potěšením oznamuje spolupráci s Nadačním fondem Sport2Life.

Billigence Czech Republic poskytne nadaci Sport2Life, jejímž posláním je využívat sport jako klíčový nástroj pro rozvoj mladých lidí a jejich komunit, nejen finanční podporu, ale i součinnost na konkrétních akcích v rámci dobrovolného zapojení zaměstnanců Billigence.

Work-life balance představuje jeden ze tří hodnotových pilířů, na kterých je postavena firemní kultura Billigence. V Billigence věříme, že sport by měl být integrální součástí životního stylu každého jedince pro udržení zdraví a fyzické a psychické kondice. Zapojení pohybu do každodenního života již od raného dětství dává dobrý základ pro vypěstování zdravých návyků do budoucnosti jak jednotlivce, tak i celé společnosti. Sport2Life sdílí stejný názor a přistupuje ke sportu jako k mnohem více než jen hře. Chápe ho jako silný nástroj, který má schopnost transformovat životy mladých lidí, budovat jejich sebevědomí, naučit je životní dovednosti a hodnoty, a také přispívat k jejich fyzickému a duševnímu zdraví.

"Jsme hrdí na to, že se můžeme spojit s organizací, která tak úzce sdílí naše hodnoty. V Billigence věříme v sílu, která pomáhá vést k pozitivní změně a lepší budoucnosti organizací. Stejně tak Sport2Life využívá sílu sportu k transformaci životů mladých lidí. Je pro nás přirozené podpořit takto smysluplný projekt."

Michal Lichter, regionální ředitel CEE

"Aby si dítě oblíbilo sportovní aktivitu a ta se stala pravidelnou součástí jeho života, je potřeba zajistit takzvaných 5P. Pohyb, Prožitek, Pocit úspěchu, Přátelství, Potřeba vzoru. Není toho mnoho. Potíž je v tom, že musí fungovat všech 5P najednou. Zajistit toto všechno v rámci rodiny nebo školní výuky je velmi obtížné. Dobrá zpráva je, že rodina a škola se sportovním kroužkem či oddílem společně, to však mohou dokázat. To je také úkol naší nadace."

Přemysl Chaloupka, ředitel Sport2Life

Tato spolupráce s organizací Sport2Life je součástí širší snahy společnosti Billigence o posilování svého sociálního dopadu. Společnost se zavázala k investicím do komunit, v nichž působí, a k podpoře iniciativ, které napomáhají zlepšování světa.

O Billigence

Billigence mění způsob, jakým organizace pracují s daty pomocí pokročilých řešení Business Intelligence s vysokou přidanou hodnotou a širokou škálou aplikací od digitalizace procesů přes cloudové datové sklady, vizualizaci, datovou vědu nebo Data Governance.

Více informací naleznete na billigence.com / cz.billigence.com.

Spojte se s námi na LinkedIn.

 

O Sport2Life

Sport2Life je nadační fond, který se zaměřuje na podporu a rozvoj mladých lidí prostřednictvím sportu. Organizace věří, že sport je mnohem více než jen hra a může být využit jako nástroj pro pozitivní změnu a formování aktivního životního stylu od raného věku a krok správným směrem do budoucna.

Více informací naleznete na https://www.sport2life.org/cs/.

 

Kontakt pro dotazy:

Lenka Šímová | Marketing Manager
[email protected]

KATEGORIE