BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Michal Lichter v ICT Revue: S daty musí pracovat všichni

Podniky hromadí data z desítek a stovek datových zdrojů, aniž by s nimi někdo dále pracoval.

S Data Governance jde především o celkové smýšlení o práci s daty v rámci firmy a způsobu, jak data řídit a starat se o ně. Pro Data Governance je klíčová podpora managementu, protože se týká všech oddělení ve firmě, říká v rozhovoru Michal Lichter, regionální ředitel společnosti Billigence pro střední a východní Evropu zodpovědný za řízení společnosti a její celkovou strategii v rámci globální struktury Billigence.

Co podle vás představuje pojem Data Governance a proč by měly firmy taková řešení potřebovat?

Data Governance je především celkové smýšlení o práci s daty v rámci firmy, a způsobu, jak data řídit a starat se o ně. Proto bych nemluvil přímo o řešení, ale o kompletním nastavení a optimalizaci způsobu, jak jsou data ve firmách získávána, ukládána a dále využívána. Data Governance je o schopnosti data najít, rozumět jim a důvěřovat. To samozřejmě zahrnuje i kontrolu kvality dat, stejně jako nastavení pravidel pro jejich zpřístupnění a využívání. Pro firmy by Data Governance mělo představovat určitý základ pro další práci s daty a efektivní vytěžování jejich hodnoty.

V praxi ale stále vidíme, jak podniky hromadí data z desítek a stovek datových zdrojů, aniž by s nimi někdo dále pracoval – což ostatně často, kvůli jejich stavu, není ani možné. Také není výjimkou, že novým analytikům nebo vývojářům trvá měsíce až roky, než se v datových zdrojích firmy zorientují. Data Governance zajistí, že v rámci firmy budeme pracovat nad stejnými datovými sadami, které bude možné efektivně používat k vývoji nových produktů a služeb, kvalifikovanému rozhodování na základě dat a ve finále samozřejmě i pro získání náskoku před konkurencí.

Jak souvisí Data Governance se zabezpečením podnikových dat?

Zatímco zabezpečení dat před vnějšími riziky (kyberútoky, ransomware atd.) je plně v kompetenci podnikového IT, úlohou Data Governance je kontrola a řízení přístupu k datům z pohledu interních uživatelů. S daty ve firmě pracuje každý, a proto v rámci Data Governance data klasifikujeme podle jejich citlivosti a následně řídíme, kdo k nim bude mít přístup a jak s nimi může pracovat. Velkým současným trendem je tzv. demokratizace dat, tedy jejich transparentní zpřístupnění pro využití všemi odděleními ve firmě. S regulacemi typu GDPR, stejně jako ještě přísnějšími požadavky v oborech, jako jsou finance, telekomunikace či energetika, ale musíme velmi pečlivě kontrolovat, kde se data nacházejí a kdo k nim má přístup. A právě plnění těchto ohledů je dalším z přínosů Data Governance.

Jaké konkrétní nástroje na práci s daty Data Governance poskytuje

Aby bylo možné získat z dat jejich přidanou hodnotu, je nutné, aby všichni pracovali nad stejnými daty, rozuměli stejně definicím (např. kdo je zákazník) a měli co nejjednodušší přístup k potřebným zdrojům a reportům. Jiný pohled má obchod, finance, výroba, logistika i IT. Proto by se měly nástroje Data Governance do značné míry těmto požadavkům přizpůsobit. To znamená například různé pohledy na datový katalog nebo reporty a datové zdroje. Dále by měly umožňovat vyhledávání, řízení kvality dat, slovníky byznys pojmů nebo třeba definice KPI. Funkce Data Lineage pak dokáže kompletně ztransparentnit datový tok od vzniku dat po finální využití, aby bylo možné sledovat, jaké souvislosti bude mít konkrétní zásah do datové struktury.

Na co se musí firma před nasazením Data Governance připravit?

Především na to, že nejde o jednorázový „projekt“, který má svůj začátek a konec. Jak už jsem zmínil, jde spíš o způsob smýšlení o podnikových datech, samozřejmě podpořený příslušnými nástroji. Pro Data Governance je klíčová podpora managementu, protože se týká všech oddělení ve firmě. I proto je jeho součástí průběžné vzdělávání zaměstnanců v oblasti datové gramotnosti. Doporučujeme začít posouzením současného stavu práce s daty (tzv.  Data Assessment) a na základě rozhovorů s představiteli různých oddělení odhalit slabá místa a problémy. Výsledkem je akční plán, jak se v Data Governance posunout, aby firmě její data přinášela hodnotu. Není nutné pustit se hned do rozsáhlých změn, ale je vhodné začít postupně – s řešením nejpalčivějších problémů.

Obecně se má za to, že s daty umí pracovat především menší a novější firmy. Ale vidíme, že i velké a tradiční instituce, jako je např. náš klient Česká spořitelna, může pomocí Data Governance a intenzivního rozvoje datové gramotnosti rychle uvádět nové produkty, zlepšovat zákaznický servis a tím udržovat náskok před konkurencí.

Jak vybrat správné řešení na podporu Data Governance?

V dnešní době existují desítky teoretických konceptů a frameworků, které ale v praxi nefungují. Data Governance by mělo především řešit skutečné businessové problémy firmy, čemuž by měl odpovídat výběr nástroje. Za více než deset let našich zkušeností jsme implementovali různé nástroje a vždy doporučujeme ten, který plně odpovídá potřebám dané firmy. Doporučuji vybrat řešení i podle toho, s jakými datovými zdroji jej potřebujeme propojit (ERP, CRM, BI atd.).


Rozhovor byl uveřejněný v magazínu ICT Revue 4/2022, příloze Hospodářských novin a magazínu Ekonom a online https://bit.ly/3jE2qUl.

KATEGORIE